Praca

Consultor Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu na terenie województwa lubelskiego poszukuje do współpracy ekspertów niezależnych do przeprowadzenia oceny biznesplanów:

Miejsce pracy: Lublin

Zadania dla Eksperta niezależnego – osoba przeprowadzająca oceny merytoryczne Biznesplanów Uczestników projektu.

Wymagania: Ekspert niezależny posiada wykształcenie wyższe oraz minimum dwuletnie doświadczenie w następującym zakresie: w przygotowaniu Biznesplanów dla firm i/lub prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i/lub w prowadzeniu szkoleń dotyczących przedsiębiorczości i/lub w ocenie wniosków dotyczących przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub Biznesplanów.

 

Aplikacje w postaci: CV oraz list motywacyjny, prosimy przesyłać na adres mailowy (wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Consultor Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, wniesieniu sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawie żądania sprostowania tych danych, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia. Mam wiedzę, że podane przeze mnie dane są niezbędne do celów rekrutacyjnych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych".

Script logo