Usługi

W trakcie realizacji projektu, osoby zakwalifikowane do udziału w nim zostaną objęte następującymi formami wsparcia:

Wysokiej jakości usługi szkoleniowe zostaną podzielone na następujące moduły:

  • 40 h wsparcie grupowe/ na 1 grupę

Wsparcie grupowe zostanie podzielone na bloki tematyczne:
1)    Działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS – 6 godzin
2)    Reklama i inne działania promocyjne – 4 godziny
3)    Inne źródła finansowania działalności gospodarczej – 2 godziny
4)    Sporządzanie biznesplanu i jego realizacja – 8 godzin
5)    Negocjacje biznesowe – 4 godziny
6)    Pozyskanie i obsługa klienta – 4 godziny
7)    Radzenie sobie ze stresem i konfliktem – 3 godziny
8)    Wykorzystanie programów komputerowych, z których Uczestnicy Projektu będą korzystać podczas prowadzenia działalności gospodarczej – 5 godzin
9)    Opracowanie raportów obrazujących kondycję firmy, sporządzanie prognoz oraz planów operacyjnych i strategicznych firmy – 4 godziny

  • 8 h  wsparcie indywidualne/ na 1 osobę

Tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia: przepisy prawne, księgowe, podatkowe, ZUS, sporządzanie biznesplanu. Wsparcie indywidualne zostanie podzielone na bloki tematyczne:
1)    Indywidualne zagadnienia dotyczące planowanej działalności gospodarczej Uczestników Projektu w kontekście przepisów prawnych, księgowych, podatkowych i ZUS – minimum 4 godziny
2)    Indywidualne zagadnienia dotyczące planowanej działalności gospodarczej Uczestniku Projektu, dotyczące pisania biznesplanu w kontekście planowanej działalności gospodarczej – minimum 4 godziny

Łącznie wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 65 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w podziale na 6 grup szkoleniowych (5 grup x 11 UP i 1 grupa x 10 UP).


a)    Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: 23 050,00 złotych netto (stawka jednostkowa na samozatrudnienie) dla 55 osób, których biznesplany otrzymały pozytywną rekomendację do otrzymania dofinansowania w czasie Komisji Oceny Wniosków. Wsparcie finansowe otrzyma łącznie 38 K (35 K pozostających bez pracy i 3 K pracujące) oraz 17 M (15 M pozostających bez pracy oraz 2 M pracujących).
b)    Fakultatywne wsparcie pomostowe: 1800,00 złotych netto dla 55 osób wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie finansowe pomostowe otrzyma łącznie 38 K (35 K pozostających bez pracy i 3 K pracujące) oraz 17 M (15 M pozostających bez pracy oraz 2 M pracujących).

Poza wskazanymi usługami dla Uczestników Projektu zostały przewidziane:

  • materiały szkoleniowe
  • zwroty kosztów dojazdu
  • ciepłe posiłki w czasie wysokiej jakości szkoleń
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Script logo